Nazwa Cena brutto

Chart Navigator Professional - oprogramowanie nawigacyjne
1165.00 PLN

Producent: NV-Verlag

program do nawigacji do wykożystywania komercyjnego na statkach i jachtach

  • możliwość oodczytu map wektorowych S57
  • wyświetlanie informacji AIS (automatyczna identyfikacja statków)
  • wyświetlanie informacji z radaru (ARPA/MARPA)
  • moduł pogodowy - GRIB-files
  • integracja z użądzeniami przez wejście NMEA
  • możliwość pobierania aktualizacji online

Dostępność: