Nazwa Cena brutto

DE1 Germany, North Sea - West Part
399.00 PLN

Producent: NV-Verlag

Mapy elektroniczne zawarte na CD oparte są na oficjalnych mapach Niemieckiego Biura Hydrograficznego BSH.  CD zawiera mapy określonego regionu oparte na najlepszych dostępnych mapach niemieckiego wybrzeża.

Obraz na mapach elektronicznych jest taki sam jak na mapach papierowych, gwarantują nie tylko wysokie odwzorowanie ale także optymalny wygląd.

Mapy elektroniczne na CD publikowane są co roku (około maja każdego roku). Zwracając CD z mapami z poprzedniego roku można nabyć nową wersję za 1/2 ceny.

Jeżeli chcą Państow dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się załączonym plikiem pdf.


Dostępność: